Update visiereis – 27/08/2019

Wat mooi om te mogen ervaren dat veel mensen met ons meeleven en bidden! We zijn dankbaar om de vele bemoedigingen, in welke vorm dan ook te mogen ontvangen. Ook op de zegen die we de laatste zondag van onze kerk mochten ontvangen, kijken we met dankbaarheid terug.

Als alles goed gaat, zijn we nu in Thailand. Onze heenreis was op 24 augustus om de dag nadien in Bangkok aan te komen. Daar maken we kennis met de leiding van OMF Thailand en enkele projecten. Van daaruit reizen we 2 uur noordelijk waar we het taal- en cultuurcentrum van OMF bezoeken. We hebben afspraken staan met de manager van de school, de taalkundig adviseur, en praten we bij met een ander Nederlands gezin dat daar momenteel de studie doet.

Van daaruit vliegen we naar Nakhon Si Thammarat waar we een week kennis maken met het OMF Zuid-Thailand team en hun lopende projecten. Van deze week gaat Jesse nog 3 dagen alleen meer zuidelijk om kennis te maken met een andere organisatie die werkt in Zuid-Thailand en Maleisië.
Jesse gaat alleen omdat er voor die regio negatief reisadvies is.

Na deze drukke weken, gaan we naar ‘The Pines’. Dat is een guest house voor zendelingen in Centraal-Thailand. Zij zijn momenteel op zoek naar een nieuw managements-koppel voor lange termijn. Het is een bediening die ons allebei aansprak omdat het volgens ons een mooie ingangsmogelijkheid zou zijn om van daaruit de omgeving en de cultuur goed te leren kennen vooraleer echt aan kerkstichting te beginnen. Het geeft ons het gevoel dat we echt dienstbaar kunnen zijn, ook op een andere manier in de zending, terwijl we ons eigen project opstarten. We hopen daar ook wat de tijd te hebben voor goede reflectie op de visiereis om dan veilig en wel op 16 september onze voeten op Nederlands grond te zetten. 

Naast deze oriënterende reis naar Thailand, gaat Jesse het laatste weekend van oktober ook nog naar Engeland om de bijbelschool (en hun open dag) te bezoeken die we waarschijnlijk schooljaar 2020-2021 willen volgen. Het is een geaccrediteerde internationale school die traint in Bijbel- en interculturele studies. Meer (Engelstalige) info kan u vinden op: https://www.allnations.ac.uk/.
Nog best veel op de planning dus voor we baby boy Roobol in november mogen verwelkomen, we kijken er zóóóó naar uit! Maar er is ondertussen ook veel gebeurd: we hebben een algemeen e-mailadres –roobols.tothailand@gmail.com – waar u met vragen en bemoediging terecht kan, en is onze website in volle ontwikkeling, met dank aan Eldad (broer van Jesse). En als het goed is, kunt u ook onze gebedsbrief op de boekentafel in de kerk terugvinden.

Indien u overweegt om gebedspartner te willen worden (in plaats van gebedsvriend), kan u ook via bovenstaande weg contact met ons opnemen. De gebedspartners krijgen meer (vertrouwelijke) informatie om voor te bidden en komen bij voorkeur 1 keer in de 4-6 weken samen om gezamenlijk voor ons te bidden. Voor deze groep zijn we nog op zoek naar een gebedscoördinator (regio Noord-Holland, maar bij voorkeur vanuit de VEG). Verschillende mensen zijn in gebed om deze functie voor de regio Brussel-Namen-Leuven en regio West-Vlaanderen op zich te nemen, een kern in Zaandam zou dit perfect maken! Het is heel mooi om te zijn hoe God harten hiervoor aanraakt.

Naast een gebedscoördinator zijn er nog heel wat andere taken die binnen ons Thuisfrontteam invulling mogen gaan krijgen. Wilt u graag meer informatie over de taken als vertrouwenspersoon, penningmeester, voorzitter, secretaris, bemoediger voor onze kinderen, of voorzitter van het team? We vertellen u er graag meer over! 

Ondertussen krijgen we ook de vraag of er financieel kan worden bijgedragen aan ons traject. En dat kan want we sparen voor de Bijbelschool. Op dit ogenblik kan u financieel bijdragen door over te maken op NL83 RABO 0314 6521 08 op naam van Roobol-Verschraegen met de vermelding ‘zending’. Vanaf eind september komt er een rekeningnummer van OMF omdat zij ANBI-geregistreerd zijn. We vertrouwen erop dat de Heer in al onze noden zal voorzien!

Gaat u mee op deze reis met ons?

Prijs de Heer, want Hij is goed!

  • Voor begeleiding van OMF-teams in verschillende landen
  • Voor bemoedigingen van andere christenen, ook uit de kerk
  • Voor mensen die opstaan om op ons lange termijn willen helpen

Gebedspunten:

  • Voor Thailand en de bevolking: dat ze Jezus mogen leren kennen als Redder
  • Voor de zendelingen reeds aanwezig in Thailand: dat ze mogen bemoedigd worden door uw gebed en ons bezoek
  • Voor bescherming, zowel fysiek als geestelijk; voor de zwangerschap van Katrien, voor veiligheid tijdens de trip, voor een vrolijke Hannah
  • Voor duidelijke open en gesloten deuren
  • Voor gebedspartners en andere mensen die zich willen engageren voor ons Thuisfrontteam

Hartelijk dank voor alle gebed en andere steun!

Tot binnenkort!

Jesse, Katrien, Hannah en Baby Boy Roobol


1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *