“Wij allen nu,
die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen,
worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld,
van heerlijkheid tot heerlijkheid,
zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.”
(2 Kor. 3:18)

Covid gemeenschapsleven

Leven op ANCC kan in deze tijden heel interessant zijn. Natuurlijk houdt men rekening met alle nodige Covid-maatregelen: alle lessen gaan online door en twee keer per week worden we op school getest. Gelukkig kunnen de kinderen naar de gastouder zodat wij op onze studies kunnen focussen. Het gemeenschapsleven ziet er dan wel heel anders uit omdat we niet met andere mensen kunnen afspreken, tenzij voor onze dagelijkse wandeling. Het lijkt erop dat zelfs onze koks zich gingen vervelen: We waren best verrast door hun (heel respectvolle en rekening houdend met alle verschillende culturen hier) vraag of we lieven een fluffy konijn zagen of een heerlijk klaargemaakt konijnenstoofpotje. Aan welke zou u de voorkeur geven? 

Relatie bouwen

In dit seizoen hebben we met minder contact met medestudenten. We zien het als een mooie mogelijkheid om meer met God te verbinden, juist omdat Hij deze relatie met ons wil. Het leert ons om niet onze hoop of onze moed te verliezen maar om te weeklagen, ons hart uit te storten bij God. Dit is een terugkerend thema op ANCC dat zeer nuttig zal zijn op het Thaise veld. 
We kunnen gehoor geven aan ontberingen en reageren op de dingen rondom ons. Jezus ervaarde ook veel emoties op aarde en ook voor ons is het toegestaan om dat te doen. Met onze ogen standvastig gericht op de hoop die alleen van God komt, hoeven we niet te wanhopen. We mogen onze emoties in veiligheid – in Zijn veiligheid – brengen door te weeklagen bij God: ons naar Hem te keren, onze zorgen bij Hem te brengen, stoutmoedig te vragen, en ervoor te kiezen Hem te vertrouwen.
Romeinen 15:13: “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

Natuurlijk hebben we ook onze vakken deze termijn afgelegd. 
Kijkt u met ons mee?

Jesse

Pastorale Zorg & Spirituele Vorming

Pastorale zorg vergroot het vermogen om gepaste pastorale ondersteuning te bieden aan anderen in verschillende culturele contexten, door inzicht in de dynamiek van specifieke persoonlijke en relationele problemen en door het ontwikkelen van relevante pastorale vaardigheden. Het omvat een verkenning van de ontwikkeling van pastorale zorg, het karakter, de houding en de vaardigheden die vereist zijn van een pastoraal zorger en het juiste gebruik van de Schrift, het gebed en de gaven van de Geest in pastorale zorgsituaties.
Het doel van spirituele vorming is het ontwikkelen van een begrip van de processen van spirituele vorming vanuit een christelijk perspectief. Het tracht studenten te helpen bij hun eigen persoonlijke en spirituele ontwikkeling, deze beter te voeden en een reeks praktische vaardigheden te ontwikkelen voor gebruik in verschillende culturele contexten.

Missiologische Anthropologie

Antropologie is een van de drie grondslagen van missiologie. Het geeft inzicht in onbekende contexten en hulpmiddelen om onbekende manieren van leven te verkennen. De cursus behandelt verschillende soorten samenlevingen, variërend van traditionele tot moderne steden. De nadruk ligt op het kijken naar de sociale processen die mensen over de hele wereld beïnvloeden.

Zendingstheologie

Dit vak heeft tot doel de kennis van wereldmissie in de contexten van vandaag te verdiepen. Het geeft een voornamelijk theoretische basis en onderzoekt verschillende benaderingen van christelijke zending en hun impact op evangelisatie, discipelschap en gemeenschapswerk.

Katrien

 Interculturele Evangelisatie en Apologetiek

Deze cursus leert wat apologetiek is, wat het inhoudt, de impact ervan op de hedendaagse cultuur in evangelisatie en de toekomst van evangelisatie en apologetiek in de christelijke missie. Het houdt zich bezig met wetenschap, heeft betrekking op andere religies in deze postmoderne context.

Kwetsbaarheid en veerkracht

Het doel van dit vak is om ons toe te rusten om op een holistische manier te werken met specifieke doelgroepen van armen en kwetsbaren. Daarbij ondersteunen we deze om in contexten van kwetsbaarheid (rampen en conflicten) een langetermijnscapaciteit en veerkracht op te bouwen.

Lijden en vervolging

De focus ligt op het begrijpen en toepassen van kennis met praktische vaardigheden om veerkracht op te bouwen in vluchtige contexten, waaronder oorlogssituaties, complexe rampen en toenemende vijandigheid jegens de kerk door vervolging en onderdrukking. Dit wordt gecombineerd met het leren om onze eigen persoonlijke en spirituele vorming effectief te onderhouden binnen dergelijke contexten.

Geavanceerde missiestudies

Voor deze cursus moest ik een specialistisch onderzoeksartikel schrijven over één van de wereldreligies. Het werd “Een kritische analyse van de visie van paus Franciscus op evangelisatie en de uitdaging ervan voor de leken om de armen in de rooms-katholieke kerk te bereiken”.

Paasvakantie

Ja! We hebben hard gewerkt en nu is het tijd om… hard te werken!! We nemen twee weken vrij om quality time als gezin door te brengen en de andere weken zullen we ons concentreren op schoolwerk voor termijn 3. Maar we willen graag bijpraten en meer over onze visie op Thailand met jullie delen. Laat het ons weten als we daarvoor een afspraak kunnen maken. We zijn dankbaar voor elke kans en maken graag tijd voor u vrij.

Fantastisch nieuws!

We zijn ook bezig met het maken van een presentatievideo voor kerken, aangezien de meeste kerken nog niet open zijn en onze reismogelijkheden vrij beperkt zijn. Het is een geweldige kans voor uw kerk om het gesprek aan te gaan over interculturele zending en te vertellen over de weg die God met ons inslaat om de onbereikte mensen in Thailand te bereiken. Als u denkt dat dit iets is waar uw kerk, jeugdgroep, vrouwen- of herenclub of andere bediening baat bij zou kunnen hebben, neem dan contact met ons op! We houden ervan om met elkaar in contact te komen en te delen hoe God in ons leven werkt.

Hoe kunt u helpen?

“Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.” (Romeinen 12:6)

Missie gaat niet over de zendeling, maar stelt God centraal en heeft als doel Gods Koninkrijk uit te breiden. Het Thuis Front Team (TFT), de zendelingen, de zendingsorganisatie OMF, onze zendende gemeente VEG Zaandam en vele andere mensen werken nauw samen om dit mogelijk te maken. Samen dienen we om Jezus Christus bekend te maken en het Koninkrijk van God op te bouwen. Elk onderdeel, elke christen, heeft zijn of haar unieke bijdrage aan dat doel. Jij maakt daar deel van uit. Uiteindelijk zal dit resulteren in volledige aanbidding, God zij de glorie!

Kom bij het Thuis Front Team

Ons Thuis Front Team is bijna volledig! Wilt u alstublieft aan God vragen of Hij van u verwacht dat u Hem dient en aanbidt door te helpen als fondsenwerver.
De fondsenwerver vertegenwoordigt het team en coördineert de PR en fondsenwervingswerkzaamheden binnen het team. Hij/zij zoekt naar mogelijkheden om te delen over het werk en voorziet de juiste informatie voor publicatie.

Het TFT verwelkomt u graag in het team!

Wees de vreugdevolle gever

Voor het volgende schooljaar weten we nog niet of we financiering voor kinderopvang zullen krijgen, dus dat zal ons budget drastisch veranderen. Dit betekent dat we 64.000 euro nodig zullen hebben om onze studie en kosten voor levensonderhoud op de bijbelschool (wat op dit moment goedkoper is dan in Nederland wonen).
 God weet wat we nodig hebben; en Hij is een God die voorziet! Ons vertrouwen is in Hem. We willen u daarom aanmoedigen en uitnodigen om met ons mee te gaan op deze reis. We zijn zo dankbaar dat we ongeveer 30% van de fondsen voor jaar 1 op All Nations hebben ontvangen. Dit is inclusief collegegeld en kosten van levensonderhoud. Bid alstublieft of u ook wil meedragen aan onze behoeften voor de rest van dit schooljaar.

“Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. (2 Korintiërs 9: 7-8)

Als u zich geroepen voelt om God op deze manier te aanbidden en te dienen, kunt u een eenmalige of maandelijkse bijdrage overmaken:
– Aan OMF BE (voor Belgische sponsors):
BE70 2350 3056 6025 (BIC: GEBA BE BB)
– Aan OMF NL (voor Nederlandse en andere niet-Belgische sponsors):
NL53 ABNA 0513 3911 18 (BIC: ABNANL2A)
Beschrijving: “Gift aan OMF voor het werk met de Roobol-familie”.

U kunt de toezeggingskaart altijd downloaden van onze website.

Bid op uw wandel

We prijzen de Heer

 • Voor de vrienden die we maken op campus en de ondersteuning die we voelen van vrienden en familie thuis.
 • Voor het plezier van Zoom-lessen en de mogelijkheid om onze lessen af te ronden.
 • Voor het perspectief dat de Covid-aanpak in de UK biedt. Er is een stappenplan dat ons niet toelaat om met Pasen naar huis te laten komen. De school hoopt dat dat wel lukt voor de zomer maar raadt ons af deze vakantie te plannen, zeker gezien er dan onduidelijkheid is over de terugkeer in september. Maar de school kijkt gelukkig naar manieren om het zo draagbaar mogelijk te maken zodat we tijdens de schoolvakantie nu toch misschien wat mensen kunnen spreken. 

Wilt u bidden?

 • Voor een nieuwe fondsenwerver voor ons TFT en voor genoeg fondsen om onze studies op ANCC af te ronden.
 • Voor onze lesvrije weken tijdens de Paasperiode: dat we echt kunnen ontspannen en een goede tijd met de kinderen kunnen hebben, maar ook gewoon lekker productief kunnen zijn.
 • Voor een goede nieuwe termijn op school.

We zijn zo ontzettend dankbaar dat u ons met gebed of met financiële middelen ondersteunt! Hartelijk dank!

1 reactie

 • Marlies schreef:

  Fijn te lezen wat jullie allemaal hebben gedaan, ook al hebben jullie natuurlijk al veel verteld..!!!😘
  Site ziet er mooi uit!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *