Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 121:1-2

Gemeenschapsleven

We zijn ondertussen al een tijdje op All Nations Christian College om ons voor te bereiden op zending met OMF in Thailand. Het gemeenschapsleven zit vol met warme en gezellige momenten, met dagelijkse ontmoetingen, met samen groeien met (ook hardwerkende) medestudenten. Wat zijn we blij omringd te zijn met allemaal mensen die zich geroepen voelen om God te prijzen en dienen.

Eerste deadline time

We volgen elk Persoonlijke en Spirituele Vorming, wat zich richt op persoonlijke ontwikkeling aan de hand van vooraf opgestelde doelen en maken samen deel uit van een groeigroep. Naast deelname aan de weekopening, de wekelijkse dienst op woensdag, volgen we samen “Hedendaagse problemen in zending”. Dit zijn allemaal programma’s die het volledige schooljaar doorlopen. Maar meestal hebben we per trimester elk onze eigen verplichte en keuzevakken. Ondertussen hebben we samen lekker mogen stressen rond de eerste te halen deadlines. Misschien vinden jullie het wel leuk om te horen we ondertussen hebben afgelegd?

Jesse

Pentateuch

Diepere kennis over de eerste 5 Bijbelboeken en hoe deze te interpreteren en toe te passen in een cross-culturele context.

Synoptisch Evangelies

Kritische en theologische verdieping in de Synoptische Evangeliën (Mattheus, Marcus en Lukas). Ook aan bod komen: Evangelie-kritieken, het synoptisch probleem en de historische Jezus.

Hermeneutiek en Homiletiek

Het leren effectief communiceren van de Bijbel, of wat daarvoor nodig is, in de hedendaagse maatschappij, overal ter wereld. Het omvat exegese (ontleden en uitleggen van Bijbelteksten) en leren relevant preken voor publieken met een verschillende achtergrond.

Katrien

Kerkplanting en Discipelschap

De focus ligt op het stichten en ontwikkelen van kerken en discipelen trainen in verschillende culturele en religieuze contexten.

Kunst, Cultuur en Identiteit

Dit vak gaat om het ontdekken en identificeren van manieren waarop culturele identiteit wordt uitgedrukt in artistieke communicatie. Er wordt gekeken naar het zoeken naar mogelijkheden om dit in de praktijk te brengen in een cross-culturele zendingscontext.

‘Het laatste avondmaal’
(Thammasak Aueragsakul, Thais christelijk artist)

Na onze keuzevakken, namen we samen deel aan een intensieve extra week:

Verbinding met Islam

Het biedt praktische training en toerusting voor Christenen die werken in een Moslim context, zowel thuis als in andere landen. Zo komen onder andere de geschiedenis van Islam, islamitische theologie en praktijk in verschillende perspectieven, het alledaagse en spirituele leven van Moslims en Christelijke benaderingen tot Moslims aan bod.

Een dag op All Nations Christian College (ANCC)

Hoe ziet een lesdag er voor ons eigenlijk uit?

Meestal worden we rond 6u (of vroeger, haha) gewekt door de kids en proberen we om 6u30-6.45 op te staan. Even douchen, lekker koffiedrinken en ontbijten om om 7u45 de deur uit te gaan. Jesse brengt dan de kinderen naar de gastouder (‘aunti Louise’), terwijl Katrien even door het huishouden sprint.

We starten ons dagprogramma om 8u30 met een gezamenlijk deel: de weekstart, groeigroep of een aanbiddingsdienst. Aansluitend hebben we onze eerste les tot 10u30. Na de koffie mogen we dan opnieuw 2 uur naar de les. We hebben ervoor gekozen om in de grote zaal (warm) te lunchen (13-14u) om medestudenten beter te leren kennen en op die manier dagelijks deel uit te maken van de gemeenschap, zonder dat we in de les zitten.

Om 14u gaan we dan opnieuw naar de les of gaan we studeren of onze praktische bedieningen (Katrien) invulling geven. Jesse gaat om 15u30 terug de kindjes halen zodat we om 16u echt tijd met hen kunnen doorbrengen. Het is een tijd die voor hen gereserveerd is en waar we van genieten. Na het broodje eten om 17u30, is het tijd voor bad-verhaaltje-bedje. De meeste dagen kunnen we om 20u terug nog even aan de slag voor school: Soms lezen voor onze lessen, soms voetbalbediening (Jesse), soms opdrachten maken.

U merkt het al, onze dagen zitten goed vol maar we genieten ervan. We zien duidelijk dat God ons voorbereid voor het werk dat Hij van ons verlangt. En we mogen gelukkig ook genieten nu van vier lesvrije weken zodat we, naast schoolwerk, wat meer tijd voor elkaar en met jullie kunnen hebben.

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Wij maken graag tijd om met u te (video)bellen om u bij te praten, gezellig te kletsen of te tonen hoe God aan het werk is in ons leven.

Hoe kunt u ons helpen?

Thuisfrontteam

Ons thuisfrontteam is bijna compleet! Wilt u bij God te rade gaan of Hij van u verwacht dat u Hem dient en aanbidt door mee te helpen als Fondsenwerver? Het tft verwelkomt u graag in het team!

Gebed

Momenteel is er een gebedsgroep in Zaandam (NL) en in Brugge (BE) want ons gebedsteam telt ondertussen 27 bidders! Wil u ook dagelijks voor ons bidden en af en toe een gezamenlijk gebedsmoment bijwonen (dit kan ook online), laat het ons weten!

We danken

  • Voor het feit dat we mogen ervaren dat we op de juiste plaats zijn op het juiste moment.
  • Voor het gewoon lekker fysiek naar de les kunnen gaan en kunnen groeien door interactie met medeleerlingen.
  • Voor de fijne tijd die de kinderen hebben bij de gastouder. Ze gaan graag en komen graag naar huis.
  • Voor het krijgen van onze voorlopige studentenvisa voor Engeland.

We vragen gebed

  • Voor de zendelingen die momenteel (nog) niet terug kunnen naar hun werkveld door COVID-19. Dat ze open deuren mogen krijgen en de nodige visa worden verstrekt.
  • Voor onze lesvrije weken: dat we echt mogen ontspannen en een fijne tijd mogen hebben met de kinderen.
  • Voor het opbouwen van goede vriendschappen.
  • Voor een goede fondsenwerver voor het tft.

Financieel bijdragen

Tijdens deze periode van Bijbelschool en gedegen voorbereiding op zending in Thailand, zijn we volledig afhankelijk van giften. We vertrouwen erop daat God voorziet zodat ook de bevolking in Zuid-Thailand het evangelie kan horen.

Momenteel zijn de fondsen voor 25,5% gedekt voor jaar 1 op All Nations.

Een eenmalige of maandelijkse bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van OMF: NL53 ABNA 0513 3911 18 op naam van Stichting OMF met de vermelding ‘gift aan OMF voor het werk met fam. Roobol’. De toezeggingskaart kunt u steeds op onze website downloaden.

En wist u dat we ook steeds een verlanglijstje voor praktische dingen hebben?
Vraag er ons naar!

Moge uw Kerst gevuld zijn met de vrede die enkel Immanuel biedt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *