En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin,
als een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt.”

(Jesaja 58:11)

Eerste jaar Bijbelschool: Check!

Woohoo! We did it! Ons eerste jaar bijbelschool is voorbij gevlogen: we zijn best trots op onze resultaten, voelen dat we groeien, als gezin, als koppel, als klasgenoot, en dichter bij God. Precies waar we voor gebeden en op gehoopt hadden.

Wist u trouwens dat Katrien dit jaar klassenverantwoordelijke was en haar klasgenoten vertegenwoordigde in de  academische bestuursvergaderingen? En dat Jesse ‘head student‘ (hoofd studentenvertegenwoordiger) geworden is (juni 2021-juni 2022)? Het is best zwaar maar we willen ook op praktisch gebied alle groeimogelijkheden benutten die studeren op All Nations Christian College ons biedt!

Natuurlijk hebben we ook onze vakken deze termijn afgelegd. 
Kijkt u met ons mee?

Jesse

Zendingsmoeilijkheden/kwesties in Azië

Deze module gaat in op de voornaamste moeilijkheden en geschiedkundige, politieke, sociale, culturele en religieuze thema’s voor Azië. Het heeft als doel het inzicht en daardoor het respect en sensitiviteit voor in deze context te dienen, te vergroten. De studie biedt een overzicht van de verschillende wereldbeelden en theologiën, alsook het bestuderen van de geschiedkundige en huidige missiologische uitdagingen. 

Handelingen

Het vak Handelingen omvat grotendeels Bijbelstudie van het boek Handelingen om de Bijbelkennis en interpretatie te verhogen en deze te gebruiken in een cross-culturele context. Na systematische studie wordt gefocust op literaire, historische, theologische en missiologische uitdagingen en hoe deze toe te passen in de huidige wereld en kerk.

Grieks

Dit vak biedt een goede basis voor het begrijpen van Nieuw Testamentisch Grieks. De focus ligt op woordenschat, grammatica als op het lezen en vertalen van Grieks naar Engels.

Katrien

Intercultureel Team Leiderschap

Deze cursus rust studenten uit met kennis, laat hen groeien in kwaliteiten en het begrijpen van zelf leiding geven of deel uit te maken van een intercultureel team. Er wordt stilgestaan bij Bijbelse modellen van leiderschap, eigen mogelijkheden en verschillende effectieve dynamieken en stijlen.

Uitvoerende kunst als evangelisatie en discipelschapstraining

Het doel van dit vak is om uitvoerende kunst te leren gebruiken in verschillende contexten. Studenten ontwikkelen hun eigen workshops waarin ze anderen uitdagen om te leren aan de hand van drama en spel. Deze andere manier van communiceren en (aan)leren geeft de kans om op een diepere manier te gaan werken in een bredere gemeenschap en kerkomgeving.

Onderzoek (thesis)

Voor dit onderdeel moest Katrien een specialistisch onderzoek doen. De titel was: “Build His Church” A critical examination of the opportunities and limitations of Eugene H. Peterson’s work on the role of a pastor for application in church planting with OMF in Thailand. (“Bouw Zijn Kerk” Een kritisch onderzoek van de mogelijkheden en beperkingen van het werk van Eugene H. Peterson over de rol van de pastor voor toepassing in kerkplanting met OMF in Thailand.) Een intensief deel van de opleiding, waar ze heel veel van leerde, en ook een heel goed resultaat had.

Thailand Flash: Derde lockdown

In onze nieuwsbrieven willen we u graag ook telkens een nieuwsbericht of specifiek gebedspunt voor Thailand meegeven. De meeste provincies zijn momenteel terug in volledige lockdown gegaan. Het is de derde lockdown voor het land en het valt de inwoners en onze vrienden zendelingen zwaar.

Het land is zwaar financieel, maar ook sociaal getroffen waardoor mensen zich ook afzonderen en goede diepe gesprekken met lokale mensen heel zeldzaam zijn.

Bid u mee voor de bevolking, lokale christenen en zendelingen? Dat ze in deze periode rust mogen vinden en kunnen focussen op het verdiepen van hun relatie met de Heer? Of dat God Zich net in deze stille periode aan hen mag openbaren?

Double Trouble

We ervaren het als een enorme zegen dat de kinderen het momenteel zo goed doen. Ze genieten van spelen met vriendjes bij de gastouder en van de dagelijkse tijd die wij met hen doorbrengen.

’s Nachts slapen kan soms wat lastig zijn maar dat hoort ook bij de leeftijd en de vele veranderingen. Gelukkig zijn papa, mama en de Heer heel dichtbij!

We dachten dat u het misschien leuk zou vinden om de avonturen van de kinderen wat te kunnen volgen. En dat kan nu op Instagram via #Hannahisdebeste of #charmingJJ of samen #DoubleTrouble. We hopen dat u op deze manier net zoveel van onze kinderen kan genieten als wij!

Vakantie, of zoiets 🙂

Onze eerste lesvrije week mochten we deelnemen aan de European Candidate Course in Kent (UK). Het werd een bijzondere week: heel fijne contacten, bijleren over onze zendende organisatie OMF maar ook Judah moest die week met spoed onder het mes voor een liesbreukoperatie. Hij had veel pijn en het kon niet meer op zich blijven wachten. We zien het echt als een zegen dat hij in deze tijd waarin we zowel in Nederland als Engeland op een lange wachtlijst stonden voor de ingreep, deze toch kon doorgaan. Hij is vlot hersteld en is weer ons vrolijk boefje, als voorheen. De week erna mochten we de inhoud van ons appartementje in verhuisdozen inpakken want er is ons voor volgend schooljaar een huisje beloofd! Daar kijken we heel erg naar uit: de kinderen elk hun eigen kamer (we hopen dat ze dan wat beter gaan slapen; lees: en wij ook), en een tuintje. Een gebedsverhoring! Dank u Heer! 

Zomervakantie

Ondertussen zijn we zaterdag in Nederland toegekomen. Eerst in quarantaine en later de week negatief getest waardoor we nu ook lekker naar buiten kunnen. We proberen een combinatie te vinden van bijpraten met familie en vrienden, kerken, voorgangers en missionair werkers maar ook tijd te vinden om als gezin terug op te laden. Het volgende schooljaar zal er terug snel zijn. Gelukkig kunnen we telkens in huizen van vrienden terecht om te verblijven. Opnieuw een dankpunt!

Als de Heer het huis niet bouwt

We mochten al danken voor huisjes voor de zomer, en een huisje voor volgend schooljaar maar we mogen ook danken voor alle financiële bijdragen van het afgelopen schooljaar. Het doet ons denken aan Psalm 127 waarin Salomo er de nadruk op legt dat God het huis bouwt.

Zo mogen wij dat ook door de giften ervaren en zien we dat God andere mensen aanraakt om samen met ons visie te hebben voor het bereiken van de onbereikten in Thailand. 

Juist omdat het allemaal Gods geld is, willen we dit graag voor u inzichtelijk maken. Onderstaand ziet u waar onze maandelijkse kostenposten lagen vorig schooljaar en hoe onze huidige financiële dekkingsgraad eruit ziet om uitgezonden te kunnen worden. 

Voor vorig schooljaar mochten we 21 240 van de benodigde 41 000 euro ontvangen. Daarmee zaten we op een dekking van 51%. 

U begrijpt dat ons potje spaargeld niet onuitputtelijk is en hopen hierdoor op een mooie stijging voor volgend schooljaar. We willen u aanmoedigen om aan God te vragen of Hij van u verlangt dat u Hem op deze manier dient en zo bijdraagt aan het verkondigen van Zijn Woord in Thailand.

Voor onze uitzending naar Thailand is momenteel 23 % structurele steun toegezegd.

Bijdragen kan
– Aan OMF BE (voor Belgische sponsors):
BE70 2350 3056 6025 (BIC: GEBA BE BB)
– Aan OMF NL (voor Nederlandse en andere niet-Belgische sponsors):
NL53 ABNA 0513 3911 18 (BIC: ABNANL2A)
Beschrijving: “Gift aan OMF voor het werk met de Roobol-familie”.
 
U kunt de toezeggingskaart altijd downloaden van onze website: www.roobolstothailand.com/donate.

Gezocht: Fondsenwerver

Het Thuis Front Team zoekt dringend een verbindend, inspirerend en ondernemend persoon die in de functie van fondsenwerver wil bijdragen aan Gods missie.

Taken:

  • Vertegenwoordigen van het team en coördinatie van de PR en fondsenwervingswerkzaamheden binnen het team. 
  • Zoeken naar nieuwe donateurs, sponsoren en fondsen.
  • Zoeken naar mogelijkheden om te delen over het werk en voorzien van de juiste informatie voor publicatie.

Info/contact: Jesse en Katrien of bij het TFT: info@tftroobol.nl

Dank- en Gebedspunten

We prijzen de Heer

  • Voor een goede afsluiting van het eerste schooljaar.
  • Voor huisjes in de zomer en een huisje voor volgend schooljaar.
  • Voor een goede gezondheid van ons gezin.
  • Voor de financiële steun van afgelopen schooljaar.

Wilt u bidden?

  • Voor een rustgevende en bemoedigende vakantieperiode.
  • Voor een nieuwe fondsenwerver voor ons TFT en voor genoeg fondsen om onze studies op ANCC af te ronden.
  • Voor een goede start van ons tweede schooljaar.

We zijn zo ontzettend dankbaar dat u ons met gebed of met financiële middelen ondersteunt! Hartelijk dank!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *