“Ik sla mijn ogen op naar de bergen, ” (Psalmen 121:1-2)

Studeren in de bergen

Waar het de eerste termijn op school hiccups leken, voelde deze tweede termijn als het beklimmen van bergen. De werklast was zwaar, de combinatie met het gezin en fondsenwerving nog zwaarder. Fysiek en emotioneel was het heel pittig. We sloten af met 2 weken Covid quarantaine. Gelukkig zijn we allemaal volledig hersteld en kunnen we na Pasen terug starten. Wat een zegen dat we onze gezichten naar Hem kunnen richten en het van God mogen verwachten, zowel als het goed gaat of als het pittig is.

Terwijl het voelt dat we omgeven zijn door hoge bergen, mogen we de berg ook opgaan, om net zoals Jezus, te gaan bidden en tijd in Zijn nabijheid door te brengen.

Heel serieuze dingen

Onze hoofdbezigheid is natuurlijk studeren. Vandaar dat we u terug een overzicht willen geven van de door ons gevolgde vakken sedert januari:

Jesse

Oud Testament

Deze module is een gedetailleerde studie van het Oude Testament. Naast de exegese, wordt er gekeken naar de context en theologische, historische en literaire thema’s. Daarbij worden mogelijk praktische missiologische implicaties besproken.

Lijden en vervolging

De focus ligt op het begrijpen en toepassen van kennis met praktische vaardigheden om veerkracht op te bouwen in vluchtige contexten, waaronder oorlogssituaties, complexe rampen en toenemende vijandigheid jegens de kerk door vervolging en onderdrukking. Dit wordt gecombineerd met het leren om onze eigen persoonlijke en spirituele vorming effectief te onderhouden binnen dergelijke contexten.

Interculturele Evangelisatie en Apologetiek

Deze cursus leert wat apologetiek is, wat het inhoudt, de impact ervan op de hedendaagse cultuur in evangelisatie en de toekomst van evangelisatie en apologetiek in de christelijke missie. Het houdt zich bezig met wetenschap, heeft betrekking op andere religies in deze postmoderne context.

Katrien

Missie Reflectie en Integratie/2

In dit vak ligt de focus op het verder ontwikkelen van reflectieve en onderzoeksvaardigheden

Bijbelse Zendingsfundamenten

Het algemene doel van deze module is om kennis van de Bijbelse vraagstukken achter de ontwikkeling van het hedendaagse missionaire denken en praxis te verdiepen .

Multicultural Church in Practice

Deze module geeft een praktische basis voor werken in een multiculturele (kerk/zendings)context. Zowel de theologische/theoretische aspecten als de ecclesiologie, aanbidding, liturgie, als gepast leiderschap komen aan bod.

Paas(vakantie)

Dit jaar konden we tijdens de vakantie wel even naar huis! Wat was het leuk om even een weekje als familie samen te hebben en ook een week praktische zaken te kunnen doen. We hadden ook de gelegenheid om drie nieuwe kerken in de Zaanstreek te bezoeken en te mogen delen hoe God aan het werk is in Thailand en wat onze roeping daarvoor is.

Doorbraak!

In het begin van deze term hebben we twee weken van gebed gehouden. Een week voor onderwerpen die ons nauw aan het hart liggen (misschien heeft u wel meegebeden) en een extra week met de gebedspartners. We wilden namelijk graag bij God te rade gaan. Indien u graag meer wil weten over hoe God tot ons of onze gebedspartners sprak, aarzel niet om het ons te vragen! Het zette ons aan tot de beslissing dat we ons richten op vertrekken naar Thailand tegen juli 2023.

Daarom volgt na ons afstuderen een periode van fondsenwerving en voorbereiding; dit houdt in dat er 95% aan toezeggingen moeten binnen zijn tegen eind april 2023 om deze deadline te halen. We zien deze keuze echt bevestigd door God omdat Jesse voor deze periode al werk gevonden heeft en we ook een huurhuis in de regio gevonden hebben. Samen met de giften die nu binnenkomen en het inkomen van Jesse, redden we het. Daartegenover staat dat de extra fondsen die vanaf nu binnen komen, rechtstreeks ten goede van ons werk in Thailand gaan! Wat een zegen!

Aan God alle eer!

Zeker in deze aanloop naar Pasen, mogen we Zijn grootste overwinning herdenken. Maar we bedenken ook dat er zoveel mensen in Thailand zijn die dit levens veranderde verhaal nog nooit hebben gehoord, of zelfs de kans niet hebben om het te horen. Er is honger naar God en Zijn genade. Er is geen hoop. Door ons werk in Thailand willen we ons steentje bijdragen en voorzien in het delen van Jezus, ter plekke in Thailand. Zonder uw hulp is dit niet mogelijk. Zoals een vriend onlangs zei: ‘Nu is het tijd om echt op water te leren lopen en echt leren vertrouwen dat God zal voorzien voor Zijn plan’.

Uitnodiging

Vanaf eind juli gaan we richting Vlaanderen en hopen daar even vakantie te hebben. Op 22 augustus komen we terug aan in Zaandam. We willen dan graag met u delen over hoe God aan het werk is in ons leven en onze plannen voor Thailand. Dit kan tijdens een kerkdienst, maar ook tijdens de vrouwen/mannen/jeugdactiviteiten. Er is zelfs een aangepaste kinderversie!

We maken graag tijd voor u!

Double Trouble

Ook de kinderen genoten van onze reis naar Nederland. Voor het eerst de zee zien, spelen in de sneeuw, en natuurlijk terug met echt Nederlandse lekkernijen: hagelslag, schuddebuikjes en een paasstol voor Pasen. Dat wordt smullen!

Dank- en Gebedspunten

We prijzen de Heer

  • Voor een mooie en leerrijke tweede schooltermijn.
  • Voor een goede gezondheid van ons gezin.
  • Voor een job voor Jesse en een huis voor volgend jaar.

Wilt u bidden?

  • Voor een goede start van de derde lestermijn en mooie afronding van onze studies.
  • Voor nieuwe mensen die praktisch willen meehelpen en deel willen uitmaken van het thuisfrontteam.
  • Voor genoeg fondsen om na onze studies uitgezonden te kunnen worden naar Thailand.

‘Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.’ (Johannes 11: 25-26)

Gezegende Paasdagen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *