“Want wij zijn Zijn maaksel,
geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen,
die God van tevoren bereid heeft,
opdat wij daarin zouden wandelen.”

Efeze 2:10

Onze opdracht

Corona tijd. Binnen dit nieuwe paradigma probeert de wereld nu te functioneren. Iedereen zoekt naar zijn weg; een deel van hen Zijn Weg. Ook wij zochten naar nieuwe manieren om onze tijd anders te gebruiken omdat de geplande presentaties en kerkbezoeken niet door konden gaan. Wel wilden we efficiënt van onze tijd gebruik maken.

Dit deden we onder andere door boeken te lezen over zending en Thailand en we spieken zelfs af en toe al op de voorbereidende literatuurlijst voor september. Ook een video-interview stond op de agenda. Indien u nog niet de gelegenheid had om het interview over onze roeping te beluisteren, kan dit nog steeds via deze link.

Doordat we in september naar Engeland verhuizen om Bijbelschool te starten, ruimen we ons huis grondig op. Veel van onze spullen moeten de deur uit, wat maakt dat alles door onze handen gaat. Op deze manier bladerden we ook door het boek dat we van vader Roobol kregen met onze huwelijkspreek.

Bovenstaande Bijbeltekst was namelijk onze huwelijkstekst. Wat een bemoediging om te mogen herlezen dat God ons pad maakt en dat wij enkel hoeven te volgen/gehoorzamen. De titel van de preek was ‘There is joy in joining’ (Er is vreugde in verbinding). Deze tijd voelt ook voor ons als een periode van verbinding. God voegt mensen toe aan ons thuisfrontteam en de gebedsgroep. God bindt mensen voor Zijn werk om Zijn doel te bereiken. Het is mooi om te zien dat Hij mensen hiervoor roept, en dat ze enkel hoeven te wandelen. Later in de nieuwsbrief, kunt u daar meer over lezen.

Thailand

Wist u dat Thailand het eerste bevestigde COVID-19 geval buiten China had? Ondanks dat er veel toeristen heen en weer reizen tussen China en Thailand, konden ze door heel snel handelen (instellen quarantaine en avondklok) het virus onder controle houden. Thailand is er in geslaagd om de curve af te vlakken met maar 3000 infecties en ‘slechts’ 58 doden.

Deze grafiek toont hoe snel de groei van COVID-19 over de hele wereld is.

Zowel uit de pers en van vrienden-zendelingen in Thailand mogen we de laatste tijd vernemen dat ook daar het leven terug wordt opgestart. Ook daar kunnen video-Bijbelstudies, pastorale gesprekken, kennismakingssamenkomsten, enz. plaatst gaan maken voor face-to-face ontmoetingen. Het land is aan het heropenen maar deze periode leerde veel mensen hun brein terug aan te spreken om creatief aan de slag te gaan. Heel mooi om te zien dat de bedieningen vaak konden doorgaan, vaak op alternatieve wijze. En dit zal nog een hele tijd zo door dienen te gaan. Bidt u mee voor de zendelingen daar? Voor de Thaise kerken en lokale christenen? Dat ze moed mogen krijgen om te blijven uitstappen en dat ze de middelen mogen hebben om ook blijvend praktische hulp te kunnen bieden.

Want natuurlijk heeft het virus ook in Thailand grote economische gevolgen. We hoeven u niet uit te leggen dat er geen sociaal zekerheidsstructuur is zoals wij gewend zijn. Geen werk betekent ook geen voedsel. Fijn om te zien dat ook daar veel vrijwilligers aan te slag gingen om mensen bij te staan en dat de zendelingen hen daarbij tot dienst kunnen zijn.

Wilt u meer lezen?

Onder deze link is meer informatie te vinden over de COVID-19 pandemie in Thailand.

Hoe kunt u ons helpen?

Thuisfrontteam

Ons thuisfrontteam is zo goed als compleet! Wicher Geertsema wordt de voorzitter, Ilse van Eijk neemt het Creative Design voor haar rekening. In deze nieuwsbrief stellen Gerben, Marlies en Rebekka zich graag aan u voor:

Gerben en Marlies van Dam: Penningmeester en Voorbereiding verlof / Praktische zaken

Hallo allemaal,

Wij zijn Gerben en Marlies van Dam. Wij zijn de trotse ouders van Sophie, Sarah en Julian. We wonen in Zaandijk.

We kennen Jesse en Katrien al een lange tijd. We kennen Jesse van korfbal bij ZKC. Gerben en Jesse zaten ook samen op de middelbare school en zijn sindsdien al goed bevriend.
Katrien kennen we vanaf het moment dat Jesse en Katrien samen zijn en vanaf dat moment zijn we heel goede vrienden geworden. Jesse en Gerben waren ook getuigen op elkaars bruiloft.

Marlies is werkzaam binnen de verstandelijk gehandicapten zorg, waar zij het sporten en bewegen voor cliënten coördineert. Gerben is werkzaam binnen de gemeente Amsterdam als interne auditor.

Gerben zal de taak van Penningmeester op zich nemen binnen het TFT en Marlies zal zich deels bezighouden met praktische zaken en de zaken rondom het verlof van Jesse en Katrien.

Wij vinden het leuk om samen deel uit te maken van de TFC. Vanuit onze vriendschap helpen wij Jesse en Katrien graag om het werk dat ze in Thailand graag willen doen te realiseren.

Groeten,
Gerben en Marlies


Rebekka Bouwknegt: Gebedscoördinator

Ik ben Rebekka Bouwknegt, al bijna 10 jaar getrouwd met Wouter en moeder van drie mooie zonen, Levi (7), Micha (5) en David (bijna 3).
Ik werk als schoolmaatschappelijk werker op het Trias VMBO in Krommenie en op het Saenredam College in Zaandijk. Wij wonen met ons gezin op een fijne plek in Oostzaan. In de kerk, de VEG Zaandam, ben ik o.a. leiding bij de crèche, inleider bij de Alphacursus, en verzorg ik samen met Wouter de sprekerslijst voor de gemeente.
Ook neem ik deel aan het gebedsteam in de kerk. Jarenlang heb ik voor de gemeente de ‘gebedskalender’ geschreven. Voor elke dag 1 gebeds- of dankpunt voor iets of iemand in de gemeente.

Gebed heeft mijn hart. Dat is al jong begonnen in mijn leven, en blijft ook nu het eerste waar ik naar terugverlang. In mijn leven heb ik zelf ook de wens gehad om naar Azië te gaan om mensen daar over Jezus te vertellen.
Ik heb in mijn tienerjaren een vrouw ontmoet die als zendelinge in China werkte en daar vol passie over vertelde tijdens een kerkdienst in de kerk van de Nazerener (waar mijn broer en zus nog steeds komen). Naar aanleiding van dit getuigenis, heb ik in gebed aan God beloofd om ooit naar China te gaan om daar over de Here Jezus te vertellen.

Toen ik in Ede studeerde heb ik geprobeerd om inderdaad op een korte termijn zending te gaan naar China met …… jawel… OMF. Helaas werd ik afgekeurd op basis van mijn gezondheid. Mijn energieniveau werd niet als toereikend gezien om af te reizen. Maar, zeiden ze toen tegen mij: wie weet wat voor mogelijkheden er zijn als je later getrouwd bent. Misschien kun je dan wel gaan.

De belofte die ik aan God deed, heb ik geprobeerd te volbrengen. Destijds sloten de deuren. Nu ben ik getrouwd en gaat er een venster open. Niet op de manier die ik zelf had bedacht, maar doordat Jesse en Katrien met OMF naar Zuid-Thailand willen. Uiteraard ging het kriebelen bij mezelf. Wat zou ik kunnen doen? Heb ik een plek te vullen voor Gods plan met het werk dat zij willen gaan doen? Ik werd erg aangesproken door de woorden die Ando Gerworgjan sprak in onze gemeente.
Jij bent bedoeld op een bepaalde plek. Die plek wijst God je aan, maar als jij niet gaat, gaat Hij iemand anders zoeken, want Hij gaat verder met Zijn plan. God heeft een bedoeling met jouw leven. Niet voor jezelf, maar tot eer van Hem.

In de periode tussen Aswoensdag en Pasen heb ik een vastenperiode gehouden en in gebed aan God gevraagd of Hij wil vertellen of ik mag dienen in de bediening van Jesse en Katrien. Als antwoord op die vraag las ik in de bijbel:
Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en verheerlijkten het woord des Heren; en allen, die bestemd waren ten eeuwigen leven, kwamen tot geloof; en het woord des Heren verbreidde zich door het gehele land.” – Handelingen 13: 47-49

Voor mij was dit het antwoord dat ik inderdaad in dezelfde bediening, dezelfde zending mag gaan als Jesse en Katrien, maar dan in Nederland. Als gebedscoördinator wil ik graag biddend om hen heen staan, samen met broers en zussen.
Wilt u ook bij de mensen horen die voorbede voor Jesse en Katrien doen en regelmatig een update krijgen voor nieuwe gebedspunten? Meldt u zich dan bij Jesse en Katrien.

Rebekka

Gebed

Ook ons gebedsteam groeit gestaag! Ondertussen hebben 21 mensen zich aangemeld (we streven naar 30). Wilt u bij God te rade gaan of dit een taak is die Hij voor u heeft weggelegd?

We danken …

  • voor Gods timing; te mogen weten dat Hij alles in Zijn hand heeft en dat wij het daar mogen leggen.
  • voor goede gezondheid van ons en de kinderen.
  • voor het behalen van het post-hbo Bedrijfsmaatschappelijk werk van Katrien.

We vragen gebed …

  • voor een open grens en een open school in september; voor een vlotte verhuis.
  • voor het thuisfrontteam: dat ze ook echt mogen uitgroeien tot een hecht team en dat ze kracht en wijsheid mogen ontvangen voor hun taak.
  • voor een goede gastouder voor de kinderen voor onze tijd in All Nations.

Financieel bijdragen

Tijdens deze periode (van voorbereiding) op de Bijbelschool en op zending in Thailand, zullen we volledig afhankelijk zijn van giften. We vertrouwen erop dat God voorziet zodat ook de bevolking in Zuid-Thailand het evangelie kan horen.

Momenteel zijn de fondsen voor 9% gedekt voor jaar 1 op All Nations.

Een eenmalige of maandelijkse bijdrage kan u overmaken op het rekeningnummer van OMF:
NL53 ABNA 0513 3911 18 op naam van Stichting OMF met de vermelding ‘gift aan OMF voor het werk met fam. Roobol’.

We sturen u graag een gezinsfoto op postkaart toe, als herinnering om voor ons te bidden.
Laat u weten of u deze wil ontvangen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *