“Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen,
als een arbeider die zich niet hoeft te schamen
en die het Woord van de waarheid recht snijdt.”

2 TIMOTHEÜS 2:15

We made it!

Na maandenlang hopen en bidden, zijn we heel blij te kunnen zeggen dat we op All Nations Christian College zijn aangekomen. Na een vlotte oversteek en 2 weken quarantaine, konden de kindjes nog even wennen bij de gastouder. Wat een gebedsverhoring! Zo konden wij vorige week met een gerust hart de lessen aanvatten.

U leest het goed! De eerste lesweek zit er alweer op. Het voelt heel fijn om deel te mogen uitmaken van deze multiculturele groep mensen die samen willen groeien in en met de Heer. Want we worden niet alleen getraind in Bijbelkennis maar ook in interculturele en praktische vaardigheden die we op het veld in Thailand gaan nodig hebben. Jesse gaat hier niveau 5 en 6 doen en Katrien niveau 6 over 2 jaar. Zo kunnen we allebei de Bachelor in Bijbelse en
Interculturele Studies behalen.

Dienend leren

Tijdens onze tijd hier, maken we deel uit van een lokale kerk. Dit is voor ons ChristChurch Ware geworden. We zullen daar de diensten bijwonen en ook praktisch gaan dienen en leren. Voor dit schooljaar houdt dit in dat Jesse deel uitmaakt van hun voetbalteam. De bedoeling is dat hij binnen het team gaat getuigen voor de niet-christenen in het team en de voetbal-bediening binnen de kerk mag meehelpen op een hoger niveau te brengen. Voor Katrien is het nog even een zoektocht, maar ze kijkt er alleen maar naar uit!

Hoe kunt u ons helpen?

Thuisfrontteam

Ons thuisfrontteam is compleet! In deze nieuwsbrief stellen Wicher (voorzitter) en Ilse (creative designer) zij zich graag aan u voor:

Wicher Geertsema
Voorzitter

Mijn naam is Wicher Geertsema en stel me graag even aan jullie voor als nieuw lid van het Thuis Front Team van de familie Roobol. Ik ben 47 jaar oud en ben al ruim 22 jaar getrouwd met Jessica. Wij hebben twee zonen, Stan die 15 jaar oud is en Lars die 12 jaar oud is. Wij wonen in Koog aan de Zaan in de wijk Westerkoog. Mijn beroep is lastechnicus en ik heb sinds september 2016 een eigen bedrijf dat “Staalkracht” heet. Met dit bedrijf verhuur ik mijzelf als lasdeskundige en visueel inspecteur aan verschillende bedrijven in de metaalverwerkende industrie en de petrochemische industrie. Daarnaast doe ik ook zo nu en dan wat las en constructie werkzaamheden.

Ik ben op mijn 6e vanuit het Groningse Delfzijl naar de Zaanstreek verhuisd en kom nagenoeg sinds die tijd in de Vrije Evangelische Gemeente van Zaandam. Op mijn 18e heb ik na het volgen van belijdeniscatechisatie mijn belijdenis afgelegd en ben ik lid geworden van de VEG van Zaandam. Heel mijn leven ben ik actief geweest in deze gemeente. Ik heb leiding gegeven bij de kinderkerk, in verschillende muziekteams gezeten, leiding gegeven aan de jeugd en in de periode van 2011 t/m 2018 ben ik ouderling geweest waarvan ik het laatste jaar ouderling/voorzitter was.

Op dit moment ben ik nog steeds actief als muzikant in het muziekteam van de VEG en schrijf ik af en toe nog wel eens een meditatie voor ons kerkblad. Ik ben een belijdend christen die gelooft dat Jezus Christus gestorven is voor mijn zonden zodat daardoor de weg tot God de vader voor mij is geopend en ik een geweldige relatie met Hem mag hebben. Dit is een relatie die alle wereldse relaties te boven gaat en waarin trouw, liefde, verdraagzaamheid, geduld en aandacht altijd vanuit de kant van God worden gewaarborgd. Deze eeuwigdurende relatie gun ik een ieder. Deze zal over de hele wereld bekend gemaakt moeten worden zodat iedereen de kans krijgt om mijn God te leren kennen en dezelfde ervaring mag krijgen als ook ik heb. Om die reden ben ik erg enthousiast om deel te mogen nemen aan het Thuis Front Team van Jesse en Katrien Roobol. Om samen met hen het geweldige evangelie van Jezus Christus bekend te maken. In dit team ben ik gevraagd om de rol van voorzitter in te nemen. Samen met een heel team van enthousiaste mensen hoop ik dat wij vanuit onze Vrije Evangelische Gemeente en vanuit diverse andere gemeenten Jesse en Katrien kunnen indersteunen in ons gezamenlijke werk voor de Heer. Met de wetenschap dat Hij met ons is zijn we verzekerd dat er zegen zal zijn en dat levens veranderd zullen worden tot eer en glorie van Hem.

Ilse de Lange-van Eijk
Creative Designer

Mijn naam is Ilse de Lange-van Eijk en ik ondersteun het thuisfrontteam op het gebied van Creative Design. Ik ben 23 jaar en sinds augustus dit jaar getrouwd met Robert. Samen wonen wij in de woning van de Paaskerk in de Burgemeestersbuurt in Zaandam en zijn wij actief betrokken bij de kerk. Zo verzorg ik onder andere het maandblad, ben ik leiding en verantwoordelijke bij de crèche “het paradijs” en bedien ik af en toe de beamer. Op het moment loop ik fulltime stage bij een designbureau in Amsterdam dat werkzaam is in de food en retail sector op het gebied van concept-, grafisch- en ruimtelijk ontwerp. Met deze stage rond ik half februari de HBO studie ruimtelijk ontwerper aan de HKU in Utrecht af, waarna ik hoop bij een ontwerpbureau aan het werk te kunnen. Deze creatieve mindset en kennis heb ik onder andere toegepast op het nieuwe logo voor de familie Roobol. Daarbij hebben de nieuws- en gebedsbrief en ook het toezeggingsformulier een vernieuwd uiterlijk gekregen.

Gebed

Momenteel is er een gebedsgroep in Zaandam (NL) en in Brugge (BE) want ons gebedsteam telt ondertussen 27 bidders! Wil u ook dagelijks voor ons bidden en af en toe een gezamenlijk gebedsmoment bijwonen (dit kan ook online), laat het ons weten!

We danken

  • Voor een vlotte verhuis en quarantainetijd; voor een goede start op school voor Katrien en Jesse en de kinderen bij de gastouder
  • Voor goede gezondheid van ons en de kinderen
  • Voor het behalen van de Master in Duitslandstudies (Geschiedenis) van Jesse.

We vragen gebed

  • Voor de lokale kerken in Thailand: de eerste echte diensten zijn ook binnen team Zuid-Thailand weer opgestart. Bid voor open harten en zegen op hun harde werk.
  • Voor een fijn eerste lesblok, waarin we mogen groeien in kennis en wijsheid.
  • Voor ons als gezin: dat we snel een goede werk-vrije tijd balans mogen vinden, met aandacht voor de prioriteiten.

Financieel bijdragen

Tijdens deze periode van Bijbelschool en gedegen voorbereiding op zending in Thailand, zijn we volledig afhankelijk zijn van giften. We vertrouwen erop dat God voorziet zodat ook de bevolking in Zuid-Thailand het evangelie kan horen.

Momenteel zijn de fondsen voor 19,96 % gedekt voor jaar 1 op All Nations.

Een eenmalige of maandelijkse bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van OMF: NL53 ABNA 0513 3911 18 op naam van Stichting OMF met de vermelding ‘gift aan OMF voor het werk met fam. Roobol’. De toezeggingskaart kunt u steeds op onze website downloaden.

En wist u dat we ook steeds een verlanglijstje voor praktische dingen hebben?
Vraag er ons naar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *